>Biueyls Fijeryre<


Mandag den 30.maj er der koncert i Bangbostrand Kirke med Vendsyssel Symfoniorkester.

Vendsyssel symfoniorkester afslutter sæsonen med en forårskoncert i Bangsbostrand kirkes sydfløj.

Orkestret blev dannet i 2001 ved en sammenlægning af Frederikshavn symfoniorkester og Hjørring Kammerorkester.

Orkestret har 30 medlemmer, der alle er amatørmusikere.

Som koncertmester er violinist Kim Sjøgren, ansat. Denne aften dirigeres orkestret af Frederikshavn Musikskoles tidligere leder, Hans Jørgen Svendsen, der undervejs vil fortælle om programmet og skabe en god kontakt til publikum.

Det er første gang kirken bruger denne fløj som koncertsted. Kirkens organist glæder sig over at kunne byde på en koncert med lettere klassiske værker, samt musik fra operetterne "Sommer i Tyrol" og "Frk. Nitouche".